Kunderne

Hvem er de typiske kunder?
B-optimized henvender sig til virksomheder, som har behov for ingeniørmæssige ressourcer til at foretage optimering, re-engineering, eller udvikling af eksisterende produkter, eller som ønsker at få set på virksomhedens produkter med andre øjne.

B-optimized kan også være en god samarbejdspartner for virksomheder, som ikke har behov for en ingeniør på fuld tid. Der kan her være tale om, at der lejlighedsvis udføres arbejdsopgaver, eller at der eksempelvis udføres opgaver med et fast antal timer pr. uge eller måned. B-optimized tilbyder også sin assistance, hvis en virksomhed har midlertidig ingeniørmæssig kapacitetsmangel.

Hvad får kunderne ud af samarbejdet med B-optimized?
B-optimized tilbyder sine kompetencer og arbejdskraft, når kunden har behov for det.

Det betyder, at kunden har adgang til teknisk viden, kompetence, beregnings-og CAD-software, når der er et behov, uden at være bundet op på faste omkostninger til lønninger, licensbetalinger, EDB-udgifter, efteruddannelse af medarbejdere mv.
Beregninger viser, at der typisk skal være et behov på omkring 1000 timer om året, før det kan betale sig at have en fastansat ingeniør frem for at købe ydelsen ved B-optimized.

Kunden har adgang til at få optimeret sit produkt til gavn for konkurrenceevnen og bundlinjeresultatet, samtidig med at der spares på omkostningerne.