Firmaprofil

B-optimized er et uafhængigt ingeniørfirma, der kan trække på over 25 års ingeniørerfaring. Vi ser på dine produkter med andre øjne og med fokus på produktionsomkostningerne.

B-optimized tilbyder uvildig ingeniørmæssig assistance inden for områderne produktoptimering/re-engineering og procesoptimering af eksisterende produkter, samt produktudvikling af nye produkter.

B-optimizeds styrke er et bredt og velfunderet kendskab til mange produktionsteknologier og materialer, der gør det muligt hurtigt at udpege velegnede materialer og produktionsteknologier. Da B-optimized ikke har nogen egenproduktion er vores valg og anbefalinger er ikke "farvet" af, at man gerne vil skaffe opgaver til egen produktion.

B-optimizeds erfaring viser, at der på mange produkter kan opnås store besparelser ved produktoptimering, re-engineering og procesoptimering af eksisterende produkter. Også ved nyudvikling er det meget vigtigt, at man allerede tidligt i udviklingsprocessen tænker det kommende produktionsforløb ind, således at man helt fra starten får valgt en optimal og konkurrencedygtig produktionsmetode. B-optimized har via sine kerneydelser hjulpet kunder til besparelser på 10 til over 80 % på produktionsomkostningerne.

Buzzwords som "lean", "deign for manufacturing", "SMED", "kaizen", "just in time" og lignende bruger vi ikke meget tid på, da værktøjerne i mere end 25 år har været en naturlig del af B-optimizeds basis for produkt- og procesudvikling.

Visionen
for B-optimized er gennem opnåelse af gode resultater at blive kundens foretrukne samarbejdspartner, når det gælder produktudvikling, re-engineering og optimering.

B-optimized har som mission på bedste vis at gøre kundens produkter enklere, bedre og billigere til gavn for kundens konkurrenceevne. Det er således målet, at kundens produkter skal være i front, hvad angår kvalitet, pris og funktionalitet, og gerne ved brug af danske samarbejdspartnere.

produktoptimering